Distribucija, proizvodnja i servis pumpi i pumpnih postrojenja.
Slide background
Servis pumpi
PEDROLLO
LEO
SEVER
MARINA
SPERONI
ELKO
+
+
+
+
+
+
Slide background

+

Pumpna postrojenja za povišenje pritiska sanitarne vode
+
Pumpna postrojenja za povišenje pritiska protivpožarne vode
Prepumpne stanice za otpadnu vodu
Hidroforski uređaji
+
+
Slide background
Automatizacija rada pumpi i pumpnih postrojenja

Privredno društvo Motopumpe d.o.o. sa sedištem u Nišu osnovano je 1992. godine, a osnovna delatnost preduzeća je distribucija, proizvodnja i servis pumpi i pumpnih postrojenja.

Na raspolaganju Vam je kod:

  • Odabira pumpi i opreme za Vašu konkretnu situaciju,
  • Nabavke i isporuke odabrane pumpe i automatike,
  • Izrade pumpnih postrojenja za povišenje pritiska sanitarne ili protivpožarne vode,
  • Izrade prepumpnih stanica za otpadne vode,
  • Izrade specializovane automatike za upravljanje pumpama i pumpnim postrojenjima,
  • Montaže pumpi, opreme i automatike na Vašem objektu,
  • Servisiranja pumpi i održavanja pumpnih stanica.