Electroil ITTP11W-RS/BC Archimede

 • Maksimalna snaga pumpe: 11
 • Napon napajanja regulatora: 3 x 200-440V
 • Frekvenca napajanja: 50
 • Izlazni napon regulatora: 3 x 100-244V
 • Izlazna frekvenca regulatora: 0-55
 • Maksimalna izlazna struja (ED 100%): 23
 • Nominalna ulazna struja: 25
 • Maksimalna izlazna struja (<1 s): 1.5I2
 • Opseg merenja pritiska: 0-50
 • Kompatibilnost transmitera pritiska:: In: 0-15V     OUT: 4-20mA
 • Tip transmitera pritiska: K16
 • Način montaže: Zidna montaža
 • Tip upravljanja: Vektorsko
 • Korisnički interfejs: Displej 2 x 16
 • Komunikacija sa drugim regulatorima: RS485
 • Nalčin hlađenja: Prirodna konvekcija
 • Stepen zaštite: IP55
 • Dimenzije: 210x215x380
 • Masa: 16kg

Maksimalna snaga pumpe kod ovog frekventnog regulatora je 11W, napon napajanja regulatora je 3 x 200-440V, a frekvenca napajanja je 50. Posebne karakteristike regulatora su: izlazni napon regulatora: 3 x 100-244V, izlazna frekvenca regulatora: 0-55, maksimalna izlazna struja (ED 100%): 23, nominalna ulazna struja: 25, maksimalna izlazna struja (<1 s): 1.5I2.

Opseg merenja pritiska je od 0 do 50. Regulator se isporučuje sa transmiterom pritiska čija je kompatibilnost In: 0-15V Out: 4-20mA. Tip transmitera pritiska je K16.

Ugrađuje se zidnom montažom, tip upravljanja je vektorsko, a korisnički interfejs je displej 2 x 16.  Neto težina regulatora je 16kg sa dimenzijama 210x215x380. Stepen zaštite je IP55, dok je način hlađenja prirodnom konvekcijom. Komunikacija sa drugim regulatorima je RS485.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Electroil ITTP11W-RS/BC Archimede”

Your email address will not be published. Required fields are marked *