Nivostati i sonde

EDN 2000 AC

ELEKTRONSKI DETEKTOR NIVOA tečnosti sa naizmeničnom strujom na elektrodama. Prilagodjen za zaštitu od rada na suvo i pražnjenje rezervoara
Dimenzije automata 50x75x75 mm
Montaža na DIN šinu 35 mm

sonda01

EDN 2000/2100 DC

ELEKTRONSKI DETEKTOR NIVOA tečnosti sa jednosmernom strujom na elektrodama. Moguća primena za zaštitu pumpi od rada na suvo odnosno prežnjenje rezervoara ili za punjenje rezervoara
Dimenzije automata 50x75x75 mm
Montaža na DIN šinu 35 mm

sonda02

VISEĆA ELEKTRODA

(nerđajuci čelik) sa kablom
Prečnik elektrode Ø 18 mm

sonda03